Spring indhold over

Case: Europæisk virksomhed (Anonym case)

Rådgivning om at tiltrække IT-medarbejdere

En kunde havde udfordringer med at få nok relevante ansøgere til deres åbne IT-stillinger.

Ønsket fra kunden var at få analyseret hvorfor dette var tilfældet, da de selv så sig som en attraktiv arbejdsplads.

Udfordringen var, at arbejdspladsen på mange områder var attraktiv, men inden for IT var de stort set ukendte. Desuden var der en række forhold omkring it-afdelingen som ikke var tilpasset den målgruppe den skulle tiltrække.

Resultatet blev en workshop, hvor konsulenten sammen med en leder fra IT og HR-direktøren gennemgik attractiveness modellen og fik scoret den pågældende virksomhed på hvert enkelt punkt, samt diskuteret muligheder for forbedring på den korte og længere bane. Efterfølgende opsummerede Kure Search resultatet af workshoppen og afleverede materialet til kunden til videre proces internt.

Kure Search’s konsulentservice hjælper virksomheder med at analysere hvor attraktive de er for IT-kandidater, herunder identificerer og opbygger et stærkt omdømme som attraktiv arbejdsgiver. Vi hjælper med at identificere virksomhedens unikke værdier og budskaber, samt de områder som kan forbedres. Herefter bidrager vi med strategier til at kommunikere disse til målgruppen for at tiltrække topkvalificerede kandidater.

Kontakt os i dag for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe jer med at rekruttere IT-ledere og IT-specialister.